sss

Teraristika se u nás stala rozšířenou zájmovou činností.

Teraristika je v širším a původním slova smyslu obor zaměřený na chov zemních zvířat, různých plazů, obojživelníků, savců a bezobratlých. Latinsky Tera je země. V užším a v praxi užívaném slova smyslu jde o chov plazů, herpetofauny, a obojživelníků batrachofauny, některých malých savců, hlodavců, hmyzožravců, vačnatců, primátů a jiných a bezobratlých, pavoukovců, hmyzu.

Legislativa

Mnoho druhů terarijních zvířat je chráněno mezinárodními úmluvami i zákony ČR.

U nás jsou obecně zákonem č. 114/1992 a následuje novela kompatibilní s legislativou EU. Chráněni jsou všichni v ČR žijící plazi a obojživelníci, takže bez povolení Ministerstva životního prostředí, MŽP či Agentury ochrany přírody a krajiny, AOPK ČR není možné je legálně chovat vůbec.

transport a karanténa

Zvířata nemají být krátce před transportem krmena, není to sice nebezpečné jako u ryb,

ale může to být nepraktické, hadi kořist často vyzvrací, u delšího transportu pozor na náhodné podchlazení, může být nebezpečné, nekrmit během cesty, ale pozor na dehydrataci.

široké spektrum chorob

V současnosti je známo široké spektrum chorob, virové, bakteriální a parazitární a zdravotní problémy, metabolické způsobené třeba chybnou výživou. V běžném domácím chovu je nutné konzultovat veškeré problémy s odborníky, též vzhledem k tomu, že některé choroby jsou přenosné i na člověka. Zároveň je vhodné vlastnit a prostudovat základní literaturu.

Terária můžeme rozdělit podle různých hledisek do několika typů.

Nejčastěji tato chovná zařízení třídíme dle konstrukce, jejich umístění, rozměrů a tvaru, vybavené a funkce, biotopu, který simulují.

foto: Las Mesadas - Refugio - Národní park Los Alisos - zdroj: 950abenteuer.de

mikroklimatické typy pro pozemní a stromové živočichy

Lesy deštné

  • podrost a nižší patro nížinného deštného tropického lesa - teploty denní 24 - 28 °C (max.

Krmiva v teraristice

Nejen světové firmy, výrobci chovatelských doplňků potravy zajišťují dostatečný sortiment vhodných  dodatkových preparátů.

Bezobratlé krmné organismy

V teraristice se využívá široké spektrum krmných organismů,

kočka - foto: Zuzana Landnerová - FotoZuZa

Alergie na zvířata

znepříjemňuje soužití se zvířecími kamarády. Přibývá rodin, které teprve po pořízení zvířete zjistí, že někomu jeho přítomnost neprospívá. Senzibilní lidé na pyly a plísně jsou rizikovější i na rozvoj alergie na zvíře. Zvířecí alergeny můžou způsobit alergické rýmy a záněty spojivek, ekzémy a kopřivku. Většinou jde o látky bílkovinné povahy, v podstatě o bílkovinné molekuly.

Eliška
FRENKLIN
Esmínka
Nazgůlek
Elvírka
zena Jnk

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

♂♀ Želva mapo
♂♀ Vanilka
♂♀ Gavany
Kája
Žíža