Začátky akvaristiky

Pod termínem akvaristika chápeme nauku o chovu a odchovu, rozmnožování vodních živočichů a pěstování vodních rostlin.Akvárium je nádrž, která přes sklo umožňuje pozorování organismů uvnitř, akvaristika je provozována i v nádržích, v kádích či zahradních bazéncích. 

Akvaristiku rozdělujeme na sladkovodní a mořskou, dle původu chovaných organismů.

Akvárium a technické vybavení

Akvária dělíme dle způsobu zhotovení ,

  • Celoskleněná, litá, elementky,
  • tradiční rámová s kovovým skeletem, tato tradice se stává archaismem, 
  • lepená skleněná, v současnosti nejrozšířenější,
  • speciální velké výstavní nádrže, které bývají kombinovány s azbestocementem, betonem, laminátem, apod.

Voda

K akvaristice je nutné sledovat základní parametry vodního prostředí.

obsah rozpuštěných solí, v mořské akvaristice jiný než ve sladkovodní,

Teplota vody akvárií

Všichni živočichové chovaní v běžných akváriích jsou studenokrevní, teplota jejich těla je odvislá od teploty okolí. Z tohoto hlediska je důležitá teplota vody v akváriu.

akvárium

pár zásad k zařizování akvária

rozhodnete-li se pořídit si akvárium, mějte na mysli několik zásad.

Obecně platí, že čím větší společenská nádrž,

tím spíše se v ní podaří nastolit biologickou rovnováhu s funkčním systémem. Častou chybou je malá nádrž,

♂♀ Rodinné
♂♀ milenci
zlaťas
♂♀ Gűma
Odysseus

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

♂♀ Rodinné
zlaťas
♂♀ skaláry
vendulín
♂♀ milenci