Detail druhu

vlk obecný

vlk - lovy fotoaparátem - foto: Václav Přibáň

Je naší největší psovitou šelmou.

  • Velikostí se podobá německému ovčákovi.
  • Liší se od něho širší a zašpičatělejší hlavou s kratšími vzpřímenými slechy, šikměji postavenými světly, mocnými špičáky a trháky.
  • Oháňku nosí svisle a nikoliv zatočenou vzhůru.

Vyskytuje se v lesnatých oblastech Slovenska, zatoulá se i k nám. Je plachý a opatrný, v zimě při nedostatku potravy odvážný.

  • V zimě loví vlci ve smečkách a zvěř pronásledují.
  • Ve smečce panuje vysoká sociální organizovanost.
  • V čele bývá vůdčí vlk, který se páří (honí) pouze se svou družkou.
  • U ostatních je sexuální aktivita potlačena.lovy fotoaparátem - Václav Přibáň

 

Vlčice kaňkuje v lednu a únoru, vrhá po 9 týdnech 3 až 5 slepých vlčat. Ke konci 1. měsíce kojeni počíná vlčice přikrmovat mláďata natrávenou potravou, kterou jim vyvrhuje ze žaludku. Mláďata zůstávají s rodiči a na jejich výchově se podílejí ostatní příslušníci smečky.

foto: Václav Přibáň  zdroj: PENZUM Znalostí myslivosti - nové vydání

/p