Detail druhu

mikroklimatické typy pro pozemní a stromové živočichy

foto: Las Mesadas - Refugio - Národní park Los Alisos - zdroj: 950abenteuer.de

Lesy deštné

 • podrost a nižší patro nížinného deštného tropického lesa - teploty denní 24 - 28 °C (max. 30 °C), noční 22 - 25 °C, vzdušná vlhkost denní 70 - 90 %, noční 80 - 95 %, aerace spíše malá, osvětlení pro denní druhy rozptýlené a méně intenzivní
 • vyšší stromové patro nížinného deštného tropického lesa - teploty denní 25 - 30 °C (lokálně až 35 °C), noční 22 - 25 °C, vzdušná vlhkost denní 70 - 90 %, noční 80 - 90 %, aerace středně intenzivní, osvětlení pro denní druhy intenzivní
 • podrost a nižší patro horského deštného tropického lesa - teploty denní 24 - 27 °C, noční 18 - 22 °C, někdy i méně, vzdušná vlhkost denní 70 - 90 %, noční 80 - 95 %, aerace malá až středně intenzivní, osvětlení pro denní druhy rozptýlené a méně intenzivní
 • vyšší stromové patro horského deštného tropického lesa - teploty denní 23 - 27 °C (lokálně až 30 °C), noční 15 - 22 °C, někdy i méně (až 5 °C), vzdušná vlhkost denní 70 - 90 %, noční 80 - 90 %, aerace velmi intenzivní, osvětlení pro denní druhy intenzivní.

Lesy tropické

 • tropický suchý les - teploty denní 26 - 30 °C (lokálně až 36 °C), noční 20 - 25 °C, vzdušná vlhkost denní 50 - 60 %, noční 70 - 80 %, aerace středně intenzivní, osvětlení pro denní druhy intenzivní
 • tropický monzunový les - asi 8 měsíců v roce vzdušná vlhkost denní 50 - 60 %, noční 60 - 70 %, teploty denní zpočátku 24 - 28 °C (lokálně až 30 °C), noční 20 - 24 °C, posléze 25 - 30 °C (lokálně až 36 °C), noční 22 - 25 °C, asi 4 měsíce vzdušná vlhkost denní 70 - 90 %, noční 80 - 95 %, teploty denní zpočátku 25 - 30 °C (lokálně až 36 °C), noční 22 - 25 °C, posléze 24 - 28 °C (lokálně až 30 °C), noční 20 - 24 °C, aerace středně intenzivní, osvětlení pro denní druhy intenzivní
 • tropický a subtropický vlhký až polosuchý les - teploty denní 25 - 30 °C (lokálně až 33 °C), noční 20 - 25 °C, vzdušná vlhkost denní 60 - 70 %, noční 70 - 85 %, aerace středně intenzivní, osvětlení pro denní druhy intenzivní.

Různé typy tropického bezlesí

 • tropické hory bez lesa - asi 10 měsíců v roce teploty denní 25 - 30 °C (lokálně až 35 °C), noční 15 - 20 °C, vzdušná vlhkost denní 50 – 60 %, noční 70 - 90 %, asi 2 měsíce teploty denní 24 - 28 °C (lokálně až 30 °C), noční 10 - 15 °C, vzdušná vlhkost denní 50 - 60 %, noční 70 - 90 %, aerace velmi intenzivní, osvětlení pro denní druhy velmi intenzivní (vhodné UV záření)
 • tropická savana či lesostep (buš) - teploty denní 26 - 30 °C (lokálně až 36 °C), noční 18 - 22 °C, vzdušná vlhkost denní asi 50 %, noční 60 - 70 %, aerace intenzivní, osvětlení pro denní druhy velmi intenzivní
 • suchá tropická tzv. trnitá buš - 9 - 10 měsíců v roce teploty denní 26 - 32 °C (lokálně až 37 °C), noční 18 - 22 °C, vzdušná vlhkost denní 40 - 50 %, noční asi 60 %, 2 - 3 měsíce v roce teploty denní 22 - 26 °C, noční 15 - 20 °C, vzdušná vlhkost denní 60 - 70 %, noční 70 - 80 %, aerace intenzivní, osvětlení pro denní druhy velmi intenzivní
 • tropická poušť či polopoušť - teploty denní 28 - 32 °C (lokálně až 37 °C), noční 15 - 20 °C, vzdušná vlhkost denní 0 – 40 %, noční 40 - 60 %, aerace velmi intenzivní, osvětlení pro denní druhy velmi intenzivní (vhodné UV záření)
 • subtropická poušť, polopoušť či přechod polopouště a stepi - 8 - 10 měsíců v roce teploty denní 28 - 32 °C (lokálně až 37 °C), noční 15 - 20 °C, vzdušná vlhkost denní 0 – 40 %, noční 40 – 60 %, 1 - 2 měsíce v roce letní aestivace (bez krmení, teploty denní 30 - 34 °C, lokálně až 40 °C, noční 15 - 20 °C), 1 - 2 měsíce mírná zimní „hibernace“ (bez krmení, teploty denní 15 - 18 °C, noční 10 - 15 °C, vzdušná vlhkost 50 - 60 %), aerace velmi intenzivní, osvětlení pro denní druhy velmi intenzivní (vhodné UV záření).

Mikroklima mírného a subtropického pásu

 • středozemí - 8 - 10 měsíců v roce teploty denní 25 - 30 °C (lokálně až 34 °C), noční 20 - 24 °C, vzdušná vlhkost denní 50 - 60 %, noční 60 - 80 %, aerace středně intenzivní, osvětlení pro denní druhy intenzivní, 2 - 4 měsíce v roce mírná (10 - 12 °C) až tvrdší (4 - 8 °C) hibernace (dle druhu a původu)
 • oblast mírného pásu - 7 - 9 měsíců v roce teploty denní 24 - 28 °C (lokálně až 32 °C), noční 18 - 23 °C, vzdušná vlhkost denní 60 - 70 %, noční 60 - 80 %, aerace středně intenzivní, osvětlení pro denní druhy málo až středně intenzivní, 3 - 5 měsíců tvrdší hibernace (4 - 6, max. 8 °C)
 • hory mírného pásu - 6 - 8 měsíců v roce teploty denní 24 - 28 °C (lokálně až 30 °C), noční 18 - 23 °C, vzdušná vlhkost denní 60 - 70 %, noční 70 - 80 %, aerace středně až více intenzivní, osvětlení pro denní druhy středně až více intenzivní, 4 - 6 měsíců tvrdší hibernace (4 - 6, max. 8 °C)
 • tajga až tundra mírného až subarktického pásu - 6 - 7 měsíců v roce teploty denní 15 - 20 °C, noční 10 - 15 °C, vzdušná vlhkost denní 60 - 70 %, noční 70 - 80 %, aerace středně intenzivní, osvětlení pro denní druhy málo intenzivní, 5 - 6 měsíců tvrdá hibernace (4 - 6 °C).

Základní typy mikroklimatu pro vodní akvatické a semiakvatické druhy, u obojživelníků jsou teploty nižší

 • tropická oblast - teploty denní 25 - 30 °C (lokálně až 34 °C), noční 22 - 25 °C, vzdušná vlhkost velmi vysoká díky velké ploše vody, aerace malá až střední, osvětlení dle druhu rozptýlené až intenzivní
 • subtropická oblast - teploty denní 23 - 28 °C (lokálně až 32 °C), noční 20 - 25 °C, vzdušná vlhkost velmi vysoká díky velké ploše vody, aerace malá až střední, osvětlení dle druhu rozptýlené až intenzivní. Některé druhy z některých oblastí v zimě 1 - 3 měsíce mírná „hibernace“ (10 - 15 °C)
 • oblast mírného pásu - 7 - 9 měsíců v roce teploty denní 24 - 28 °C (lokálně až 30 °C), noční 18 - 23 °C, vzdušná vlhkost velmi vysoká díky velké ploše vody, aerace malá až střední, osvětlení dle druhu rozptýlené až intenzivní, 3 - 5 měsíců tvrdší hibernace (4 - 6, max. 8 °C).

text: Andrej Funk a Vladimír Vrabec