Detail druhu

Legislativa

Mnoho druhů terarijních zvířat je chráněno mezinárodními úmluvami i zákony ČR.

U nás jsou obecně zákonem č. 114/1992 a následuje novela kompatibilní s legislativou EU. Chráněni jsou všichni v ČR žijící plazi a obojživelníci, takže bez povolení Ministerstva životního prostředí, MŽP či Agentury ochrany přírody a krajiny, AOPK ČR není možné je legálně chovat vůbec. Všechny druhy plazů a obojživelníků Evropy a Kanárských ostrovů jsou chráněny mezinárodní úmluvou o ochraně evropské fauny a flóry, Bernskou konvencí. V zemích EU se na jejich chov vztahují přísná omezení, která platí již od r. 1992 i v ČR a kontrola se po vstupu do EU zpřísnila. Na celém světě platí úmluva o obchodu s ohroženými druhy Washingtonská konvence, CITES. Ta rozděluje seznam ohrožených druhů do tří kategorií, příloha I. je velmi přísná k omezení chovu, obchodovat je možné pouze jedince odchované minimálně v druhé generaci, příloha II. je relativně méně přísná, možné je obchodovat všechny jedince původem z odchovu či jinak legálně povoleného chovu a příloha III. je omezení jen pro populace určitých druhů z určitých zemí.

V ČR dle vyhlášky č. 75/1996 o tzv. nebezpečných zvířatech je potřeba u jedovatých hadů a hadů delších než 3 m, ještěrů větších než 1 m, obojživelníků, krokodýlů, želv, kajmanek, žab pralesniček, rohatek a jiných povolení a kontrola okresní veterinární správy.

V r. 1997 byl přijat zákon specificky určující pravidla dodržování CITES (č. 16/1997 Sb.), byl přijat zákon č. 100/2004 Sb., národní předpis ČR a prováděcí vyhláška č. 227/2004 Sb. k zákonu.

To vše pro kompatibilitu s EU, která má přísnější pravidla a trochu jiné třídění zvířat. Jsou ve čtyřech kategoriích označeny písmeny A, B, C a D. Podle zákona je nutné zvířata vybraných druhů z CITES registrovat na Ministerstvu životního prostředí, týká se všech druhů přílohy CITES I. a některých přílohy II., pomocí individuálních identifikačních znaků, jako je čipování. Platí i pro obchodování na našem území. Z této povinnosti je vyňato několik atraktivních a dobře rozmnožovaných druhů, hroznýš královský  Boa constrictor , hroznýšovci Epicrates cenchria maurus, E. striatus, E. angulifer, chameleón jemenský  Chamaeleo calyptratus , gekoni rodu  Phelsuma, axolotlové rodu Ambystoma, žáby čeledi  Dendrobatidae. Podle pravidel CITES je nutné postupovat pouze u importu a exportu mimo EU, v rámci EU pouze při obchodu s druhy CITES I. respektině A, vývozní či dovozní povolení vystavuje Ministerstvo životního prostředí. V zemích EU je dodržování CITES upraveno předpisy nařízení rady č. 338/97ES, nařízení Komise č. 1808/2001ES, prováděcí předpis, nařízení Komise 1497/2003, seznamy příloh A, B, C a D, nařízení Komise č. 349/2003ES, zákazy dovozu do EU.

V EU je zařazeno i mnoho druhů v CITES dosud neuvedených,

ale než se na území EU vztahovala stejná pravidla, jako pro druhy z CITES, jde například o gekony rodu  Uroplatus, pagekony  Rhacodactylus ciliatus , R. auriculatus a R. leachianus, tak zde platí, že druhy z přílohy označené jako A, CITES I. je zcela zakázáno komerčně využívat, pouze v určitých jasně specifikovaných případech může úřad udělit výjimku.

text: Andrej Funk a Vladimír Vrabec