Detail druhu

Plazy a obojživelníky podle složení potravy přijímané v přírodě můžeme rozdělit do několika skupin.

agama vousatá, 1 rok, ♀, foto - chovatel Eva Dvořáková

Potravní rozdělení terarijních chovanců

 • sklípkan Böhmeův, mládě, ♀ - Kordula - chovatel pipin7obligátní a dominantní býložravci, herbivorní jako suchozemské želvy rodů Testudo, Geochelone, leguáni rodů Iguana, Cyclura, scink Corucia zebrata,
 • převážně herbivorní s výrazným podílem živočišné složky, hlavně hmyzu jako želva Cuora galbinifrons, leguáni rodu Ctenosaura,
 • všežravci s různě velkým podílem rostlinné i živočišné stravy, trnorepové rodu Uromastyx, agamy rodu Pogona, veleještěrky rodu Gallotia,
 • převážně hmyzožravci, insektivorní s podílem rostlinné složky, plodů, nektaru, želva Geomyda spengleri, gekoni rodu Phelsuma, pagekoni rodu Rhacodactylus, agamy rodu Hydrosaurus,
 • hmyzožravce insektivorní, většina žab, většina menších ještěrů, užovky rodu Eirenis,
 • lovící různé spektrum bezobratlých, ocasatí obojživelníci, mnohé žáby, mnozí ještěři,
 • lovící drobné obratlovce i bezobratlé, větší druhy obojživelníků, želvy rodů Emys, Trachemys, Chrysemys, Pseudemys, Graptemys, mláďata krokodýlů a varanů, užovky rodu Thamnophis,
 • masožravce lovící obratlovce, karnivorní, želvy rodů Chelydra, Trionyx, krokodýlové, větší druhy varanů, většina hadů.hroznýš královský, 3 roky, ♂ - Sharp sunglow - chovatel Pavel Thiemel

Potravní specializace

Je nutné si uvědomit, že mnoho plazů patří mezi potravní specialisty, živící se ještěrkami či obojživelníky a zdaleka ne všichni jsou ochotni přizpůsobit se v teráriu náhradní potravě, krmným hlodavcům, ptákům. Jsou i druhy jako hroznýšovec varan stepní, 3 roky, ♀ - Dino - foto chovatel Pavel ThiemelEpicrates striatus, mnohé zmije, kteří sice v dospělosti běžně loví hlodavce, ale jejichž mláďata jsou zaměřená na lov malých ještěrek. Některé jedince takto specializovaných hadů je možné nalákat na mladé neosrstěné hlodavce jejich parfémováním pachem ještěrek či žab, umístí se krátce před krmením do krabičky s ještěrem či žábou. Většinou je nutné přistoupit k umělému, v podstatě násilnému krmení novorozenými myšaty.

Dále jsou známi specialisté lovící

 • mravence, ropušníci rodu Phrynosoma,krajta malajská, 1 rok, ♀ - chovatel Václav Skalka hadi slepáci rodu Typhlops,
 • plže, užovky
 • šnekožrouti, anolisové rodu Chamaeleolis, tejové rodu Dracena,
 • vajíčka, užovky vejcožrouti rodu Dasypeltis,
 • ryby, piscivoři, užovka Natrix tessellata,
 • obojživelníky, užovky rodu Heterodon,
 • ještěrky po celý život, saprofágní, většina užovek bojg,
 • hady, ophiofágní, bungaři rodu Bungarus
 • živící se ptáky, křovinář Bothrops insularis.

Takové specialisty je možno chovat pouze při zajištění dostatečného množství vhodné potravy.

text: Andrej Funk a Vladimír Vrabec