Rozlišujeme potravu přirozenou a umělou.

Z přirozené potravy můžeme krmit potravou živou a mrtvou, 

Rozmnožování akvarijních živočichů

Cílem jakéhokoliv chovu by mělo být množení chovaných organismů.

Ty se množí pouze tehdy, pokud jsme dokázali věrně napodobit jejich přírodní podmínky a pokud jsou v dobré chovné kondici a výživném stavu. Rybky lze k množení stimulovat nejčastěji zvýšením teploty vody, snížením hladiny vody, u druhů, které vytvářejí pěnová hnízda. Odlovením párů do menší nádrže s vhodnou tvrdostí a teplotou vody apod. U obtížně rozmnožovaných akvarijních ryb lze provádět hormonální stimulaci, hypofizaci, která je doménou pokročilých akvaristů.

Onemocnění v chovu

Obecně platí, že zhruba 2/3 problémů jsou působeny nevhodnými chovatelskými podmínkami,

teplota, podvýživa nebo překrmení ryb, nevhodné složení vody, teprve ostatní vznikají v důsledku infekčních agens, viry, bakterie, prvoci, houby. Máme-li podezření na infekční chorobu či parazitózu, je nutno zahájit léčbu.

Výběr rybiček

Nerozlišovat podle barevného klíče, dvě červené, pět modrých.

espektujte, zvažujte

♂♀ Rodinné
♂♀ milenci
zlaťas
♂♀ Gűma
Odysseus

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

♂♀ Rodinné
zlaťas
♂♀ skaláry
vendulín
♂♀ milenci