lovy fotoaparátem - Václav Přibáň

los evropský

 Je to největší (nejmohutnějšl) druh spárkaté zvěře, vyskytující se ojediněle na našem území. Dosahuje hmotnosti až 450 kg (los) a 350-400 kg (Iosice). Paroží je lopatovitého nebo bidlovitého tvaru. Srst má šedohnědou až černohnědou, běhy jsou šedobílé. Los se ozývá v říji troubením.

  • říje - polovina IX. - X,
  • shazování - X. - XI. - dle stáří,
  • vytloukání - VII. - VIII
Vlha

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

Vlha