Plemena se definují tím, že mají plemennou knihu.

Jsou dva hlavní typy, plemenných knih, 

  • otevřené, koně jsou registrováni v plemenné knize za podmínky, že oba rodiče jsou schváleni odpovídající plemennou společností a oba jsou čistokrevní. Hřebec a klisna, kteří jsou schváleni jako rodiče, nemusí být oba stejného plemene, kde mají například často arabské plnokrevné předky.
  • uzavřené plemenné knihy, je to většina starších plemen, jako arabský a anglický plnokrevník, kůň je registrován pouze, jsou-li oba rodiče registrováni v této plemenné knize.
freiberger

Koně v našem okolí

Švýcarským státem financovaný národní hřebčín produkoval pracovní koně pro zemědělství a armádu už od 19. století.

Dva nejdůležitější typy byly einsiedler, původně chovaný v 11. století mnichy v opatství Einsiedeln, a freiberger, lehký kočárový kůň z Jurských hor.

arab

Perská říše

Nejstarší a nejvýznamnější plemeno na světě je arabský kůň.

Předpokládá se, že se vyvinul z asijských divokých koní, kteří žili divoce v pouštní krajině Středního východu již 5000 let př. n. l. Někteří odborníci tvrdí, že jeho původním pouštním domovem byla buď Persi nebo kaspická oblast, ale většina se shoduje, že to byl Jemen na Arabském poloostrově.

Waler horse

Protinožci

Austrálie nemá žádné původní plemeno a první koně sem byli přivezeni prvními britskými osadníky asi před dvěma sty lety.

Koně nejdříve pocházeli z Jižní Afriky a Jižní Ameriky, později z Evropy a z USA.

mustang

Nová země

Amerika je nyní považována za místo, kde se vyvinul moderní kůň, Equus caballus.

Předtím, než se pruh země, spojující Severní Ameriku a Asii ponořil pod vodu, jak vznikl Beringův průliv, koně tudy pravděpodobně přecházeli a šířili se do Asie a Evropy.

Valentýn
Akira
Ipoušek
Vita

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

Milly

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

V této sekci zatím nejsou žádné profily ocásků. Přidejte jej!

Valentýn
Lord
Goliach
KELLY