Detail druhu

zkratky koně

koně - foto: Zuzana Landnerová - FotoZuZa

 

MZe       - Ministerstvo zemědělství

PK          -  Plemenná kniha

ČMSCH - Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

PR          -  Připouštěcí rejstřík

ES          -  Evropské společensktví

PL          -  Připouštěcí lístek

ÚEK       - Ústřední evidence koní

POP      - Potvrzení o původu

UCHS    - Uznané chovatelské sdružení (organizace, která má  od MZe pověření k vedení plemenné knihy)

IL           -  Imunogenetická laboratoř

GT         -  Genetický typ

ÚRP      -  Ústřední registr plemeníků

foto: Zuzana Landnerova   fotozuza.com