Detail druhu

odlišení jednotlivých plemen koní

kůň - foto Zuzana Landnerová - FotoZuZa

Na celém světě je podle odhadů více jak 400 plemen koní, která podle různých kritérií můžeme třídit do skupin. Vzájemné odlišení jednotlivých plemen může být vzhledem k vysokému stupni prokřížení obtížné. Jsou různé způsoby rozdělení plemen koní.

Nejstarší způsob rozděluje koně podle původu

kůň - foto Zuzana Landnerová - FotoZuZa

na koně východní, orientální a západní, okcidentální, tomu odpovídá dělení na koně teplokrevné a chladnokrevné, nebo také na koně běžce a koně krokové, podle způsobu použití při práci.

Podle původu, kraniologických znaků, rozlišujeme koně na osm typů, které dělíme do dvou skupin přibližně odpovídajících rozdělení na východní a západní koně, a to krátkolebé a dlouholebé. Na základě těchto způsobů rozdělení a podrobnějšího zkoumání a porovnávání lebek koní vzniklo dnes používané dělení, kde rozeznáváme čtyři skupiny plemen koní:

  • koně mongolské,(kirgizský a sibiřský kůň)
  • koně východní, orientální,(achaltekinský, arabský, anglický plnokrevník, lipicán, starokladrubský nebo kůň východofríský)
  • koně západní, okcidentální (kůň norický a belgický, hafling, percheron, suffolk nebo ruský tažný kůň)
  • koně severské, nordické nazýváme také termínem pony (kůň islandský, shetlandský pony nebo horský kůň, hucul)

kůň - foto Zuzana Landnerová - FotoZuZaPlemena koní lze dělit například i podle mohutnosti, malá, střední, velká a stupně prošlechtění plemena na místní, původní, primitivní, ušlechtilá,  kulturní. Podle zemí vzniku na anglická, francouzská, americká, ... .

Systému dělení plemen koní je důležité, pomáhá přesněji vymezit předmět zájmu.

text: Linda Průšová

foto: Zuzana Landnerova   fotozuza.com